Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, dla firm, mogą zostać zaprojektowane indywidualnie do potrzeb zleceniodawcy, możliwy jest też wybór jednego z opisanych poniżej tematów szkoleń.

Miejsce szkolenia wskazuje zleceniodawca. Alternatywnie, na zlecenie klienta, ChangeMakers Training może zadbać o zorganizowanie sali szkoleniowej i cateringu.

Po szkoleniu klient otrzymuje od ChangeMakers Training raport poszkoleniowy, wskazujący na zaangażowanie grupy w szkolenie, wskazaniem mocnych stron grupy oraz obszarów, które mogą wymagać dalszego dopracowania.


Proponowane Tematy Szkoleń

Uczestnicy szkoleń dokonają pod okiem trenera oceny własnych kompetencji, co pozwoli na skuteczniejsze dostosowanie treningu do potrzeb grupy oraz zleceniodawcy.


Zarządzanie Procesami Statusowymi (wersje od 8 do 40 godzin)

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze zjawiskiem gier statusowych oraz wymian statusowych.  Wykształcenie u uczestników większej swobody w wykorzystywaniu całego zakresu zachowań statusowych oraz umożliwienie uczestnikom wykazywania większej kontroli nad swoim statusem. Znaczące usprawnienie komunikacji, kontaktów z klientami, umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych uczestników  szkolenia, w oparciu o modyfikację prezentowanego statusu.

Tematy poruszane na szkoleniu:  Status i rola statusu w życiu i komunikacji. Zachowania nisko- i wysoko-statusowe. Praktyczne ćwiczenia z zakresu modyfikacji i budowania statusu. Status w sprzedaży. Status w budowaniu relacji. Status w kontaktach z trudnym klientem. Status w negocjacjach. Dynamika statusu w zespole pracy. Procesy statusowe a motywacja.


Psychologia Motywacji i Determinacji (8 godzin)

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na uzyskanie większego zaangażowania w pracę u uczestników szkolenia. Zwiększenie czasu wydajnej pracy pracowników w ciągu dnia pracy. Zwiększenie zaangażowania pracowników w misje i cele firmy. Przekazanie pracownikom długoterminowych strategii motywacyjnych, dzięki czemu efekty szkolenia będą dużo trwalsze niż przy typowych szkoleniach motywacyjnych.

Tematy poruszane na szkoleniu: fakty i mity n.t. skutecznej motywacji; metody skutecznej motywacji; metody zwiększania zaangażowania w wykonywaną pracę; skuteczne planowanie; metoda doublethink/dwójmyślenia.


Skuteczna Komunikacja (wersje 8, 16 lub 32 godziny)

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejszą komunikację zarówno wewnątrz zespołu, jak i z klientami i kontrahentami firmy. Zwiększenie wrażliwości pracowników na potrzeby komunikacyjne innych oraz własne. Zwiększenie świadomości komunikacyjnej pracowników.

Tematy poruszane na szkoleniu: indywidualne style komunikacyjne; modele skutecznej komunikacji; metaprogramy; status i gry statusowe w komunikacji.


Zarządzanie Czasem i Energią Osobistą (8 godzin)

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie czasem, planowanie oraz utrzymanie optymalnego zaangażowania i poziomu stresu podczas pracy. Opanowanie metod antystresowych pozwalające na maksymalizację skuteczności. Zwiększenie skuteczności pracy uczestników.

Tematy poruszane na szkoleniu: modele skutecznego budowania celów – SMART(ER), GROW, itp.; metody ustalania priorytetów; metody wspomagające skuteczne zarządzanie czasem – listy zadań, GTD; zastosowanie primingu w zarządzaniu czasem; praca ze stresem; zarządzanie czasem, a zarządzanie energią – korzyści płynące z obydwu modeli.


Praca ze Stresem (8 godzin)

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności skutecznego reagowania na stres oraz ograniczania stresu w pracy. Opanowanie metod szybkiej regeneracji sił w trakcie pracy oraz pracy z napięciem emocjonalnym w sytuacjach kryzysowych. Metody ograniczenia stresu w środowisku pracy. Korzyści płynące z ograniczenia poziomu stresu w pracy.


Pewność Siebie w Kontaktach z Klientem (8 lub 16 godzin)

Cel szkolenia: zwiększenie poczucia pewności siebie uczestników szkolenia. Wyrobienie u uczestników postawy, w której rozmawiają z klientem jak partnerzy, zamiast przyjmować pozycję podrzędną lub (dla nadrobienia własnej niepewności) próbować w sztuczny sposób przyjmować pozycję dominującą. Zwiększenie skuteczności kontaktów pracowników z klientami oraz poprawienie odbioru pracowników przez klientów.

Tematy poruszane na szkoleniu: pewność siebie – znaczenie oraz metody budowania; procesy grupowe; gry statusowe w komunikacji – budowanie niskiego i wysokiego statusu, kontrola własnego statusu i statusu rozmówcy; efektywna komunikacja bez agresji.


Efektywność osobista (8, 16 lub 32 godziny)

Szkolenie łączące elementy szkoleń ze skutecznej komunikacji, zarządzania czasem i energią, podejmowania skutecznych decyzji oraz pracą ze stresem.

Cele szkolenia: wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji skutecznej komunikacji, zarządzania czasem i planowania, skutecznego podejmowania decyzji oraz pracy z własnymi emocjami i stresem związanym z pracą.


Kreatywne Rozwiązywanie Problemów (8 lub 16 godzin)

Cele szkolenia: wykształcenie u uczestników zdolności kreatywnego rozwiązywania problemów. Zniwelowanie powszechnie występujących ograniczeń dla kreatywności. Jak zbudować środowisko pracy sprzyjające kreatywności?

Tematy poruszane na szkoleniu: techniki zwiększania kreatywności; bariery dla kreatywności; metoda Image Streaming; Burze Mózgów – fakty i mity; czynniki środowiskowe zwiększające kreatywność; przekraczanie poziomów logicznych wg. podejścia Watzlavicka; systemowe rozwiazywanie problemów


Wystąpienia Publiczne (8, 16 lub 32 godziny)

Na skuteczność tego szkolenia bardzo wpływa rozmiar grupy, im mniejsza grupa tym więcej indywidualnych wskazówek może otrzymać każdy z uczestników

Cel szkolenia: wykształcenie u uczestników umiejętności skutecznego prowadzenia prezentacji. Pomoc uczestnikom w doborze odpowiedniego stylu prezentacji. Korekta indywidualnych nawyków prezentacyjnych. Zwiększenie skuteczności prezentacji przygotowywanych przez uczestników. Wykształcenie u uczestników elastyczności, pozwalającej na odpowiednią reakcję na sytuacje podczas prezentacji.

Tematy poruszane na szkoleniu: style prezentacji; zawartość skutecznej prezentacji; efekt Dr. Fox’a; zjawiska psychologiczne wpływające na skuteczność prezentacji; improwizacja podczas wystąpień publicznych.


Skuteczność osobista – jak podejmować lepsze decyzje (8 godzin)

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze podejmowanie decyzji. Zrozumienie procesów poznawczych, które zaburzają podejmowanie racjonalnych decyzji oraz opanowanie metod pozwalających na przeciwdziałanie tym ograniczeniom. Opanowanie emocji towarzyszących podejmowaniu istotnych decyzji.

Tematy poruszane na szkoleniu: struktura procesów decyzyjnych; błędy poznawcze i ich wpływ na podejmowanie decyzji; metody redukcji błędów poznawczych; metody kontroli emocji.


Efektywny Networking (8 godzin)

Cel szkolenia: wykształcenie kompetencji pozwalających na skuteczne podejmowanie działań networkingowych. Poznanie możliwych zastosowań praktycznych dla networkingu i korzyści z niego płynących. Zbudowanie skutecznej postawy networkingowej. Wykształcenie nawyku poszukiwania okazji do networkingu.

Tematy poruszane na szkoleniu: natura networkingu; zastosowania networkingu; metody skutecznego inicjowania kontaktu; sposoby na rozpoznanie otwartości osoby na nawiązanie kontaktów; dynamika grup; blokowanie, a budowanie komunikacji


Kontrola emocji (8 lub 16 godzin)

Cele szkolenia: wykształcenie u uczestników umiejętności skutecznej pracy z własnymi emocjami, rozpoznawania emocji oraz reagowania na nie w odpowiedni sposób.

Tematy poruszane na szkoleniu: natura emocji pierwotnych (strach, smutek, gniew, szczęście, miłość, zaskoczenie, wstręt, radość); metody pracy z emocjami; metody rozpoznawania doświadczanych emocji; skuteczne metody zmiany stanów emocjonalnych


Psychologia Szczęścia (8 godzin)

Cel szkolenia: zrozumienie czynników które wpływają na to, czy ktoś jest „szczęściarzem” czy „pechowcem” oraz efektów płynących z obydwu z tych wzorców zachowań. Opanowanie sposobów myślenia i działania, które pozwolą na maksymalizację korzyści z napotykanych okazji..

Tematy poruszane na szkoleniu: Model Struktury Szczęścia Wisemana, Model Maksymalizacji Korzyści Taleba, Model Mawenów Gladwella, oraz praktyczne wykorzystanie powyższych trzech modeli