Mówcy

Nasi specjaliści mogą wystąpić jako profesjonalni mówcy na Państwa konferencjach, spotkaniach i eventach, dodając im dodatkowej wartości.

Ustalona z Państwa przedstawicielami prezentacja może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin i dotyczyć dowolnego tematu z zakresu specjalizacji naszych przedstawicieli.


Przykładowe tematy wystąpień:


Jak zarządzać statusem interpersonalnym

Ludzie są istotami hierarchicznymi. Każde spotkanie międzyludzkie zachodzi na kilku płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie sygnałów statusowych – symboli i zachowań demonstrujących, kto ma wyższe, a kto niższe miejsce w danej hierarchii. Dla większości osób to miejsce w hierarchii jest z góry nadane, lub jest czymś, co mogą kupić, czy to przez pieniądze, czy ciężką pracę. Tymczasem prawdziwy sekret statusu tkwi w zachowaniach, które prezentujemy w danej sytuacji. Zrozumienie tego faktu oraz opanowanie tych zachowań sprawi, że Panstwa kontakty interpersonalne na zawsze zmienią swoją jakość.

Ten wykład dostępny jest dla Państwa w kilku wersjach, od 15-minutowego wprowadzenia do trzygodzinnego, dokładnego omówienia tej tematyki. W zależności od Państwa potrzeb możliwe jest również nadanie mu dokładniejszego profilu, np. „Zarządzanie statusem w sprzedaży”, albo „Zarządzanie statusem w budowaniu zespołu.”

Stary truizm marketingowy mówi, że zadowolony klient powie o firmie trzem znajomym, a niezadowolony dziesięciu. Tak faktycznie było – kilkadziesiąt lat temu.


Dlaczego klienci są mściwi? Nowe spojrzenie na tematykę obsługi klienta

Dziś niezadowolony klient okazuje się być dużo bardzo kreatywny, na nieszczęście firmy, która ściągnęła na siebie jego gniew. W dobie youtube i tanich kamer wideo, umieszczenie krytycznego filmu n.t. obsługi w danej firmie online to kwestia kilkudziesięciu minut dla niezadowolonego klienta. Ten sam film może natomiast trafić do dziesiątek, albo nawet i setek tysięcy potencjalnych klientów firmy, trwale ich do niej zrażając. Ten wykład ma za zadanie uświadomić słuchaczom czemu niezadowoleni klienci mogą tak zareagować oraz jak ogromne szkody potrafią wyrządzić. Przedstawia również proste, obciążone minimalnymi kosztami zmiany, które mogą pomóc w zminimalizowaniu problemu niezadowolonych klientów.

Ten wykład dostępny jest dla Państwa w kilku wersjach, od 15-minutowego wprowadzenia do trzygodzinnego, dokładnego omówienia tej tematyki. W zależności od Państwa potrzeb możliwe jest również doprecyzowanie go do specyfiki danego sektora i organizacji.