Polityka prywatności

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną www.changemakers.pl jest ChangeMakers Artur Król z siedzibą ul. Smocza 26/93 (01-041 Warszawa), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr: 453706, o nr NIP: 9591580062, nr REGON: 292820426.

Serwis Changemakers.pl obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają  rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez ChangeMakers.pl oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.


Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. ChangeMakers.pl jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.
a) dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego  realizowania świadczonych przez ChangeMakers.pl usług oraz kontaktu z naszymi klientami. Zbieramy i przetwarzamy jedynie  następujące dane użytkownika:
1) imię i nazwisko ew. nazwa,
2) adres e-mail i kontaktowy numer telefonu
3) w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

Dane niezbędne do świadczenia usług przechowywane są przez okres pięciu lat od uzyskania.

Dane niezbędne do utrzymani kontaktu z klientem przechowywane są przez okres pięciu lat od ostatniego kontaktu ze strony klienta.


b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach ChangeMakers.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Inspektora Danych Osobowych.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych  osobowych. W tym celu należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail artur@changemakers.pl Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych  danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

4. Do czego używane są zebrane informacje?
Serwis wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług ChangeMakers, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

5. Pliki cookie
W niektórych witrynach internetowych ChangeMakers.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

ChangeMakers.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.