Misja firmy

Ideą stojącą za ChangeMakers jest zmiana tego, jak postrzegane są umiejętności miękkie i zmiana osobista. Chcemy sprawić, by cała wiedza dostępna dziś n.t. tego, jak myślą i działają ludzie stała się powszechnie dostępna i stosowana, zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Ostatnie sto lat przyniosło ogromny wzrost naszej świadomości odnośnie ludzkich zachowań, predyspozycji i sposobów myślenia. Niestety, w pewnym momencie wiedza ta „utknęła”.  Z jednej strony wiemy dziś tak wiele, a z drugiej, jedynie niewielka część tej wiedzy jest powszechnie znana, zaś jeszcze mniejsza jej część jest stosowana w praktyce. W ChangeMakers dążymy do zmiany tej sytuacji, a w efekcie  do poprawienia skuteczności oraz komfortu życia i pracy naszych Klientów. Długoterminowo wizją ChangeMakers jest uczynienie z tej wiedzy i umiejętności zasobów tak oczywistych i powszechnych jak 2+2=4 oraz tak przydatnych i praktycznych jak obsługa komputera. Wiedza n.t. siebie oraz innych ludzi jest zbyt cenna, by nie mieć do niej dostępu.